Zeist Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Zeist. Op deze website vindt u de beschikbare open data sets van onze gemeente.

Wij werken aan de publicatie van meer open data sets binnen verschillende thema’s. Samen met andere gemeenten streven wij bovendien naar standaardisatie van datasets.

Open data zijn:

¤ openbare data;

¤ niet belast met auteursrechten of rechten van derden;

¤ bekostigd uit publieke middelen;

¤ verzameld voor werkzaamheden van een overheidsinstantie;

¤ bij voorkeur ‘open standaard’. Dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen;

¤ bij voorkeur leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

 

Waardevolle informatie

Om onze publieke taak als gemeente goed uit te kunnen voeren, produceren en verzamelen wij verschillende gegevens. Deze data zijn niet alleen interessant voor de gemeente zelf. Zij kunnen ook waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en inwoners. Te denken valt aan plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of andere gegevens over Zeist. Open data kan van economische- en/of maatschappelijke waarde zijn. Door hiervan gebruik te maken kunnen namelijk mooie initiatieven uit de samenleving ontstaan en ondernemerschap worden gestimuleerd. Kortom; veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en aan te jagen, stellen wij open data beschikbaar via dit platform. Omdat de reeds verzamelde data zijn bekostigd uit publieke middelen, worden ze gratis voor geïnteresseerden toegankelijk gesteld. 

Als u op het gebied van open data ideeën heeft, verbeterpunten ziet of een vraag wilt stellen, neem dan gerust contact met ons op: zeist@zeist.nl

 

Gebruiksvoorwaarden open data

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van ons (gemeente Zeist), zoals geplaatst op zeist.dataplatform.nl, hergebruiken in eigen toepassingen.

Wij stellen de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en/of juist zijn. Is het u opgevallen dat er iets in de data niet correct is of dat data verouderd zijn, dan stellen wij uw reactie via zeist@zeist.nl bijzonder op prijs.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de op het platform geplaatste informatie.

 

Privacy
Open data en privacy
De gemeente Zeist gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Op dit platform worden dan ook alleen gegevens openbaar gemaakt die daarvoor geschikt zijn.
Bij open data gaat het namelijk alleen om informatie die openbaar gemaakt mág worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen, wordt ook niet via het platform ontsloten.